Πρόγραμμα μελέτης του Ηνιόχου, ώστε να απαντηθούν αρκετά άλυτα ερωτήματα για το σύμπλεγμα, αλλά και εν γένει για την αρχαία χαλκοπλαστική

Πηγή: Delphi Culture
σελίδα στο Facebook της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φωκίδας

Ήξερες ότι πολλά ιστορικά και αρχαιολογικά ερωτήματα απαντώνται τα τελευταία χρόνια χάρη στην εφαρμογή θετικών και φυσικών επιστημών, με τεχνικές αναλύσεις και εξετάσεις;

Ο Ηνίοχος των Δελφών είναι ένα από τα σημαντικότερα γλυπτά της αρχαίας ελληνικής τέχνης και από τα ωραιότερα παραδείγματα του λεγόμενου «αυστηρού ρυθμού». Ανατέθηκε στους Δελφούς από τον Πολύζαλο, τύραννο της Γέλας, μάλλον για τη νίκη του σε αρματοδρομία το 478 ή το 474 π.Χ., και αποτελούσε τμήμα ενός συμπλέγματος, με τον Ηνίοχο, το τέθριππο και μία ή δύο ακόμη μορφές.

>Ο Ηνίοχος είναι επίσης ένα από τα ελάχιστα σωζόμενα χάλκινα γλυπτά της αρχαιότητας. Η διατήρησή του οφείλεται στο ότι το ανάθημα καταστράφηκε τον 4ο αι. π.Χ. από σεισμό και τα υπολείμματά του θάφτηκαν μέσα στο ιερό.

Τα τελευταία χρόνια, στο πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φωκίδος, του Μουσείου του Λούβρου και της Γαλλικής Σχολής Αθηνών, υλοποιείται νέο πρόγραμμα μελέτης του Ηνιόχου, ώστε να απαντηθούν αρκετά άλυτα ερωτήματα για το σύμπλεγμα, αλλά και εν γένει για την αρχαία χαλκοπλαστική.

Στο πλαίσιο του προγράμματος θα πραγματοποιηθούν, μεταξύ άλλων, ενδοσκοπική εξέταση του γλυπτού με βιντεοσκόπιο για τη διερεύνηση των τεχνικών κατασκευής και συγκόλλησης, εξέταση της εξωτερικής επιφάνειας με φορητή συσκευή Φασματοσκοπίας Ακτινών Χ-Φθορισμού (XRF) και φασματοφωτόμετρο RAMAN για τη μελέτη της πολυχρωμίας, εξέταση με υπέρηχο για την ακριβή μέτρηση των διατομών των τοιχωμάτων του μετάλλου και εξέταση δειγμάτων για την ποιοτική και ποσοτική ανάλυση του κράματος του χαλκού.