Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα του Αρχαιολογικού Χώρου Δελφών (1894)

Τίτλος
Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα του αρχαιολογικού χώρου των Δελφών.

Πρωτότυπος τίτλος
Delphi.

Χρονολογία έκδοσης
1894

Έκδοση
LOLLING, Habbo Gerhard. Greece, Handbook for Travellers, Λειψία, Baedeker, 1894.

Σελίδα
152

Περιοχή/Τοποθεσία
Στερεά Ελλάδα
Δελφοί
Ελλάδα

Θέμα
Αρχαιότητες – Τέχνη
Αρχιτεκτονική – Οικιστικό περιβάλλον
Χάρτες

Συλλογή
Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη

Πηγή: Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη